СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Вітання учасникам.

Міжнародної наукової інтернет-конференції

учнівської та студентської молоді

«Стан та перспективи розвитку регіональної економіки»

(8 листопада 2016 року, м. Чернівці)

У час структурно-економічних, політичних та соціальних перетворень в Україні та під впливом поглиблення економічної кризи особливо важливими є роль та значення регіональної складової розвитку економіки країни. Головне місце у вирішенні економічних проблем посідає наука. На вітчизняну економічну науку накладається велика відповідальність, оскільки вона визначає механізми та важелі, які слід застосовувати, і одночасно переживає період зміни стереотипів та адаптації до нових умов. У зв’язку з цим, необхідно, щоб наука була динамічною, випереджала та прогнозувала зміни і, що надзвичайно важливо, стала опорою практикам та сприяла зростанню суспільного добробуту.

Допомогти досвідченим науковцям та теоретикам може молоде покоління, адже саме молода генерація є тим вказівником, що визначає наше майбутнє, аналізуючи сьогодення. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету постійно підтримує молодих науковців та сприяє їхньому розвитку, організовуючи круглі столи, семінари, конференції та спільними зусиллями вирішуючи важливі суспільні питання.

Цьогоріч наш інститут вперше вітав нових учасників конференції – учнів-старшокласників з 6 районів Чернівецької області та 10 шкіл, ліцеїв та гімназій м. Чернівці та м. Хмельницький. Міжнародний статус та регіональну поширеність підтвердила участь студентів Сучавського університету ім. Штефана чел Маре та Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ.

Метою конференції є підтримка обдарованої молоді, активізація науково-дослідної роботи учнів та студентів і її активне залучення до обговорення проблем та перспектив розвитку регіону.

Результатом роботи конференції є наукові публікації учнів та студентів, що свідчить про високий інтелектуальний потенціал нашої молоді.

ДИРЕКТОРАТ ІНСТИТУТУ