СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Участь молоді у розвитку регіональної економіки.


МОЛОДЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

Василович Катерина

  У всі часи та у всіх народів молоді люди становили значну частину населення. Молоді люди не просто користуються результатами змін, але й беруть активну участь у їх здійсненні. Демонструючи відданість, ентузіазм і винахідливість, вони вносять свій внесок у процес розвитку, вирішуючи найбільш гострі проблеми, що постають перед суспільством. Включення молоді у процеси прийняття рішень є надзвичайно важливою умовою суспільного розвитку. Державна молодіжна політика покликана сприяти самоорганізації та самореалізації молоді, соціальній інтеграції молодих людей, розвитку їх творчого потенціалу, запровадженню ініціатив у різних сферах діяльності, залученню до процесів реформування суспільства та економіки, формуванню її відповідальності за сьогодення та майбутнє, включенню молодих людей у процеси прийняття рішень на всіх рівнях державно-громадського управління, забезпеченню прозорості виконавчих процедур та рівних можливостей. Без участі молодих людей у суспільних процесах неможливо уявити поступ як світової спільноти в цілому, так і розвиток кожної країни зокрема.

Читати запис повністю »


ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ МОЛОДІ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

Микитюк Анастасія

  Протягом двох десятиліть в Україні формувалася розгалужена нормативно-правова база, яка забезпечує участь молоді в суспільному житті. Зазначені питання розглядаються, насамперед, у молодіжному законодавстві. Проте широкий спектр завдань, пов’язаних з розвитком молодіжної участі, відображено і в інших галузях законодавства: виборчому, з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, освіти, діяльності громадських організацій, політичних партій, розвитку інститутів громадянського суспільства, волонтерства тощо.

Читати запис повністю »


РЕГІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Піскун Анастасія

  Розвиток демократичної держави з сучасною соціально спрямованою економікою буде ефективнішою лише за активної участі молоді. Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одним з найважливіших основ модернізації суспільства. В умовах нових світових впливів (дружньої до молоді держави) назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій перспективі.

Читати запис повністю »