СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Розвиток міжнародного співробітництва у прикордонних регіонах.


ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.

Архілюк Маргарита

  Одним із державних пріоритетів України є розвиток транскордонної співпраці, зокрема західних регіонів. Після того як Україна зробила проєвропейський вибір, то транскордонне співробітництво стало одним із ключових напрямків інтеграції України в європейські структури, та і взагалі цей шлях можна розглядати як напрямок міжнародної інтеграції в цілому. Прикордонні області України потрібно розвивати в пріоритетних напрямках на основі відносних переваг.

Читати запис повністю »


DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER AREAS.

Hnatiuk Volodymyr

  Traditionally, the border between States has been perceived as an obstacle to development in border regions. These regions are often peripheral because day-to-day contacts across the border are not possible for historical and security reasons. Hence there is a recognised need to transform the border into a possibility for development at both the internal and external borders of the EU. European cross-border cooperation at regional level was developed from the 1950s onwards in the Rhine Basin, which involved border areas in France, Germany, Switzerland, Luxembourg, Belgium and the Netherlands. The intensive cooperation involved municipalities, universities and consultative committees of central and local government officials; even private business interests were often involved. This cooperation, especially that bringing together regions of France and Germany, was one of the cornerstones of the European Economic Community.

Читати запис повністю »


РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ.

Желізна Іванна

  Транскордонна співпраця – це інструмент розвитку прикордонних територій та чинник реалізації євроінтеграційних процесів. В Україні формуються такі єврорегіони: Буг, Верхній Прут, Нижній Дунай, Карпатський, Дніпро, Слобожанщина, Ярославівна, Донбас (на стадії розвитку).

Читати запис повністю »


АНАЛІЗ ЗOВНІШНЬOЕКOНOМІЧНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ OБЛАСТІ.

Іванків Oксана

  Букoвина – мальoвничий український край, який знаний в усьoму світі. Чернівецька область має унікальне геoграфічне пoлoження, пoтужний прирoднo-ресурсний та вирoбничий пoтенціал, щo дає мoжливість прoвoдити ефективну зoвнішньoекoнoмічну пoлітику. Вона має потужний досвід міжрегіональної співпраці, і це засвідчує низка здійснених проектів транскордонного та єврорегіонального співробітництва.

Читати запис повністю »


ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.

Косюченко Олександра

  За сучасних умов розширення процесів глобалізації зростає роль транскордонного співробітництва у житті регіонів і громад та відкриваються нові можливості для активізації господарської діяльності, а також для підвищення їх конкурентоспроможності. В Україні є недосконалість сучасної державної регіональної політики, яка повинна грунтуватися на пріоритетах розвитку з відомчо-галузевих підходів на цілісно-територіальні, оптимізації відносин між центром країни та її регіонами, врахуванні тенденцій розвитку держави, яка поставила собі стратегічну мету у розвитку зовнішньої політики – інтеграцію до Європейського Союзу.

Читати запис повністю »


ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ.

Рєпіна Анастасія

  Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне співробітництво. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має великі потенційні можливості розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон – найдовшим серед європейських країн.

Читати запис повністю »


ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ.

Ротар Ярослав

  На сьогодні є багато досліджень у сфері транскордонного співробітництва, його ролі та впливу на соціально-економічні процеси в державі. Як правило, розглядаються питання еволюції та взаємодії прикордонних територій, умов транскордонного співробітництва, фінансової підтримки, створення правової бази інтеграційних процесів. Проте визначення суті транскордонного ефекту як результату транскордонного співробітництва, а також його впливу на соціально-економічний розвиток регіону ще повною мірою не було досліджено. Зокрема, маркетингова діяльність саме суб’єктів транскордонного економічного співробітництва – підприємницьких структур зустрічається дуже рідко.

Читати запис повністю »


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Степан Марія

  Першочерговим пріоритетом для подальшого розвитку суб’єктів готельного господарства у прикордонних регіонах України повинно стати тісне міжнародне співробітництво. Останнє можливе лише за побудови міцних та тривалих зв’язків між країнами, в рамках постійної співпраці у відповідному секторі економіки. Потенціал сили таких міжнародних економічних відносин полягає в тому, що саме вони сприяють розвитку міжнародного поділу праці, за умов постійного зростання людських потреб при вичерпності ресурсного потенціалу.

Читати запис повністю »


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ.

Фестич Світлана

  На сьогоднішній день, коли процеси глобалізації набирають обертів, а сучасні міжнародні відносини набувають все більшої значимості, жодна країна не може повноцінно розвивати власну економіку самотужки. Все більш вагомішими стають процеси регіональної інтеграції, а транскордонне співробітництво стало важливим чинником стабільності в Європі, розвитку добросусідських відносин між державами, а також інструментом для досягнення позитивного взаєморозуміння між народами.

Читати запис повністю »


ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

Ярмолюк Ярослава

  Значення кожної країни в міжнародній торгівлі є дуже важливим. Кожен суб’єкт даного процесу взаємодіє між собою та сприяє зростанню експортних постачань, впливає на підвищення рівня зайнятості. Міжнародна конкуренція спричинює потребу удосконалення підприємств. Експортна виручка є головним джерелом нагромадження капіталу, який спрямований на промисловий розвиток; інтенсифікація реалізовуваного процесу в національних господарствах є наслідком укріплення спеціалізації, створення можливості для формування та розвитку масового виробництва, покращення обсягів завантаженості устаткування, збільшення ефективності впровадження нових технологій.

Читати запис повністю »


ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД.

Ярмолюк Ярослава

  На даному етапі економічного розвитку країни важливим елементом ринкових відносин є зовнішньоекономічна діяльність. Сфера її застосування пов'язана з проведенням різноманітними господарськими суб'єктами ділових операцій на зовнішніх ринках. Успішне функціонування цього напрямку забезпечує підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних економічних суб'єктів на зовнішньому ринку, реалізацію та покращення експортного потенціалу країни. Конкурентоспроможна продукція є важливим елементом у забезпеченні виходу підприємства на зовнішній ринок, стимулом для ефективного функціонування зовнішньоекономічних операцій та структурною складовою вибору методик виробничо-експортної діяльності, що представляє собою сукупність якісних і вартісних ознак продукції для забезпечення задоволення певних потреб споживачів [7].

Читати запис повністю »


ПОНЯТТЯ «РИЗИК» У ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ.

Ярмолюк Ярослава

  В умовах ринкової економіки проблематика аналізу ринку набуває значення важливої частини теорії і практики управління. Ризик є одним із головних складових підприємницької діяльності. У більшості випадків уникнути виявлення ризику стає неможливим, тому вивчення цієї теми є актуальною для багатьох науковців. Поява ситуацій, що спричиняють ризик може сприяти не тільки настанню негативних наслідків, таких як збитки, але й до вигідних результатів діяльності підприємства – зростання прибутку.

Читати запис повністю »