СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств регіону.


ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.

Аксинті Яна

  У системі бухгалтерського обліку бюджетних установах найбільш важливою ділянкою виступає облік розрахунків з оплати праці. Складність нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ, а зокрема і в закладах охорони здоров’я обумовлюється численними законодавчими та підзаконними актами, що регламентують розрахунок підвищень, надбавок та доплат медичним працівникам. До того ж ситуація ускладнена постійними змінами в законодавстві, а також реформою в секторі охорони здоров’я, що має відбиток і на розрахунку заробітної плати. Саме це зумовлює актуальність проблеми, пов’язаної з бухгалтерським обліком розрахунків з оплати праці в закладах охорони здоров’я.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ.

Грекул Тетяна

  Позитивна динаміка збільшення Інтернет – аудиторії, розвиток та наростання темпів інтерактивної торгівлі спричиняють появу нових можливостей для ведення бізнесу – розраховуватися за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги електронними грошима.

Читати запис повністю »


ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ.

Григор Валентина

  Фінансовий механізм − це сукупність форм і методів, за допомогою яких створюються, мобілізовуються і використовуються децентралізовані і централізовані грошові доходи, фонди і резерви для забезпечення економічного і соціального розвитку країни.

Читати запис повністю »


МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ.

Клебанович Зоряна

  Виникнення економічного аналізу зумовлене як вимогами практики, так і посиленням диференціації галузей економічної науки. Спочатку функції економічного аналізу були не на стільки вагомими, щоб становити самостійний напрям економічної роботи суб’єкта господарювання. Вони виконувалися, переважно, в процесі реалізації завдань бухгалтерського обліку і статистики. З часом інтуїтивний аналіз, приблизні та примітивні розрахунки виявилися недостатніми для складної економіки великих підприємств. Вимоги управління зросли, і прийняття обґрунтованого управлінського рішення вимагало комплексного всебічного дослідження господарської діяльності підприємства [3, c. 34].

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ.

Климчук Ольга

  На сьогодні незалежна оціночна діяльність в Україні знаходиться на етапі розвитку, так як зумовлена в першу чергу, потребами ринку. У зв’язку з цим, існує ряд конкретних господарських умов, за яких законодавством встановлений обов’язок проводити незалежну оцінку майна з залученням відповідних спеціалістів – оцінювачів.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.

Климчук Ольга

  Ресторанне господарство є одним із найпоширеніших видів економічної діяльності в Україні. Важливими інструментами реалізації стратегії діяльності підприємств ресторанного господарства є забезпечення населення послугами з організації харчування і споживання на місці (шляхом власного виробництва), а також з організацією дозвілля або без нього. У зв’язку з цим, з метою досягнення конкурентоспроможності переосмислюється підхід до витрат, як найважливішого економічного показника господарської діяльності.

Читати запис повністю »


ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

Коломійчук Степан

  Розвиток самоврядування в Україні неможливий без адекватного реформування системи місцевих податків і зборів, які, як підтверджує досвід розвинених держав, є основною передумовою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Читати запис повністю »


ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В АПТЕЧНИХ УСТАНОВАХ.

Купчанко Марія

  Аптекою вважається заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі.

Читати запис повністю »


АНАЛІЗ СЕГМЕНТАРНОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ГРУПИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ.

Рилєєв Микола

  Забезпечення ефективного функціонування корпоративної групи потребує економічно грамотного управління її діяльністю, яке багато в чому визначається наявністю відповідного обліково-аналітичного забезпечення.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНІЦІАТИВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ.

Силюк Ірина

  В Україні аудит з’явився разом із незалежністю та зайняв місце на ринку інтелектуальних послу. На початку свого розвитку в Україні аудит був обов'язковий. В міру власного розвитку і пристосування до мінливого ринку власності, товарів і послуг аудит розвивався в напрямку розширення наданих послуг та розширення клієнтури. За результатами ініціативного аудиту оптимізуються фінансові показники підприємства і підвищується загальна ефективність діяльності.

Читати запис повністю »


ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.

Силюк Ірина

  За останні десятиліття ринок товарів і послуг в Україні значно зріс, що призвело до великої конкуренції між підприємствами за зовнішній і внутрішній ринок збуту. Найбільш актуальним засобом підвищення конкурентоспроможності є покращення якості продукції. Проте виникає питання як розрізнити продукцію різної якості, як краще відображати в бухгалтерському обліку витрати на якість продукції.

Читати запис повністю »