СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Особливості економічного розвитку у прикордонних регіонах.


ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ.

Білоус Анастасія

  Забезпечення соціального та економічного розвитку держави неможливе без науково-обґрунтованого удосконалення організації її суспільних, економічних та ресурсно-екологічних процесів, перш за все регіонального рівня.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Білоус Мар`яна

  Львівська область – одна з найбільш економічно розвинених областей України, яка володіє низкою конкурентних переваг: освічений і креативний людський капітал, традиції ефективного господарювання та використання економічного потенціалу, багаті природні та рекреаційні ресурси, наближеність до кордонів ЄС.

Читати запис повністю »


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ КОНЬЯКІВ В УКРАЇНІ.

Борисовська Наталія

  Коньяк – це міцний алкогольний напій, виготовлений шляхом витримки коньячного спирту в дубових бочках. Коньячний спирт одержують перегонкою молодих виноградних вин. Для України характерні сприятливі агрокліматичні умови, а саме: м'який клімат, родючі землі, багатолітній досвід виробництва коньяків, тому Україна має один із найбільших у світі потенціалів для розвитку коньячного виробництва.

Читати запис повністю »


MODELS OF ECONOMIC GROWTH.

Zakordonets Diana

  Over the 18th, 19th, and 20th centuries aggregate production has been more or less steadily increasing in most countries of the world. This holds both as concerns overall output as well as concerns production per capita. So, the per-capita gross domestic product (GDP) in the world quadrupled from 1900 to the early 1990’s, corresponding to an average growth rate of about 1.5 percent per year. In Western European countries, GDP growth was still larger with an average annual growth rate of roughly 1.9 percent which implies that per-capita GDP in the early 1990’s was 5.6 times larger than in 1900. Whereas the rise in overall output does not seem to be too surprising as the population of a country increases, this does not necessarily hold for per-capita output. Although, both aspects are of importance and have been studied by economists, it is in particular the latter question which has especially raised the interest of economists.[3]

Читати запис повністю »


СТАН ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ.

Климчук Ольга

  На сучасному етапі розвитку економіки України олійно-жирове виробництво забезпечує як внутрішні потреби, так і споживчий попит на європейському ринку. Це підтверджується змінами структури харчування населення, а саме кількість споживання рослинних олій у порівнянні з тваринними жирами, постійно збільшується. Значна енергетична цінність, а також підвищена біологічна та фізіологічна корисність продуктів, що містять комплекс функціональних інгредієнтів (жиророзчинних вітамінів, поліненасичених жирних кислот), які добре засвоюються організмом людини – підтверджують харчову важливість рослинних олій.

Читати запис повністю »


СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Лучич Наталія

  Можливості та конкретні шляхи розвитку підприємств легкої промисловості в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку та агресивної політики експорту товарів легкої промисловості іншими країнами залежать від прогресивності перетворень у країні, за умови їх максимальної інформованості та якісної аналітичної діяльності.

Читати запис повністю »


ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ.

Олару Андрій

  До складу Герцаївського району входить 24 населених пункти, в т.ч. місто Герца та 23 сільських населених пункти, які об’єднані в 13 сільських і 1 міську раду. Населення району складає 33,7 тисяч чоловік, корінним населенням є румуни – 92 %.

Читати запис повністю »


ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ І ШЛЯХІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Рудка Валентина

  У діяльності будь-якої держави особливе місце посідає проблема стабілізації її економіки, оскільки вона забезпечує повну зайнятість ресурсів, ефективне їх використання та стабільний рівень цін. Важливим аспектом тут постає адаптація до викликів, що виникає у сучасному середовищі. А саме: розповсюдження інформаційних та інших сучасних технологій, прискорення змін у перспективних секторах економіки, підвищення значущості соціальних цілей розвитку, гострота конкурентної боротьби на світових ринках.

Читати запис повністю »


ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Стоянова Анна

  Сучасний етап розвитку економіки України характеризується спрямуванням на випереджальний розвиток науково-технічних виробництв і галузей, що працюють для задоволення споживчого попиту населення, підвищення ефективності стратегічного розвитку регіонів, динамічного функціонування господарських одиниць, що виготовляють високоякісну та конкурентоспроможну продукцію і потребує формування цілісної системи змін у зазначених сферах.

Читати запис повністю »


ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУКОВИНИ.

Стратійчук Юлія

  Стратегія сталого розвитку будь-якої території, у тому числі й прикордонної, має дві важливі цілі: ефективне й раціональне використання ресурсного потенціалу та оптимальне вирішення проблем регіонального розвитку. Одним із напрямів забезпечення сталого розвитку прикордонних областей є туризм, який надає особливий вид послуг, що сприяє відновленню життєвих сил і підвищенню культурно-освітнього рівня населення; як сфера праці певної кількості людей і джерело бюджетних надходжень; як специфічний вид природокористування, що конкурує з іншими видами на даній території. Особливість туризму також полягає в тім, що він сам і його інфраструктура (готелі, транспорт тощо) можуть впливати на територіальний розвиток традиційних галузей виробничої сфери:

Читати запис повністю »


ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ.

Штефанеса Сергій

  У процесі здійснення адміністративної реформи особливого значення набувають проблеми регіональної економічної політики, в тому числі регіонального економічного розвитку. Економічний розвиток регіону є важливою складовою економічного розвитку держави. «Сильні регіони – сильний центр» – теза, яка стала лозунгом адміністративної реформи і повинна бути реалізована в процесі її проведення [1].

Читати запис повністю »


СУТЬ МОДЕЛЕЙ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

Ярмолюк Ярослава

  Соціально-економічний розвиток багатьох країн світу XXI ст. характеризується появою двох різногранних за мірою взаємовиключних тенденцій: інтеграції та глобалізації, які виникли через високі темпи науково-технічного прогресу, збільшення обсягів застосування інформаційних технологій, покращення засобів зв'язків, якості життя тощо.

Читати запис повністю »