СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Вітання учасникам.

Підсумки конференції.

Матеріали конференції:

Участь молоді у розвитку регіональної економіки.

Василович Катерина
МОЛОДЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Микитюк Анастасія
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ МОЛОДІ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
Піскун Анастасія
РЕГІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ


Соціальні та екологічні аспекти економічного розвитку регіону.


Enachi Cristian-Mihai
CULTURAL BARRIERS UNDERSTANDING IN SUCCESSFUL DEVELOPING OF INTERNATIONAL COOPERATION
Moraru Dana-Mihaela
A LOOK AT CULTURAL BARRIERS IN ROMANIA, POLAND AND RUSSIA
Morosanu Ancuta Mihaela
MULTICULTURALISM IN MULTINATIONAK COMPANIES AND THE MANAGEMENT OD DIVERSITY
Buha Maryna
THE IMPACT OF SOCIAL PARTNERSHIP AND VOLUNTEER MOVEMENT ON THE SOCIAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION
Ґучік Валерія
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Клевчук Оксана
ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Макаренко Ольга
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Матковська Леся
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Onatschuk Ilona
AKTUELLE SOZIALPROBLEME DER JUGENDLICHEN IN DER UKRAINE UND IHR EINFLUSS AUF DIE STAATWIRTSCHAFT
Підойма Михайло
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стефанесі Анастасія
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Столяр Олександра
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Хотинь Альона
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Черних Вікторія
НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Розвиток малих і середніх підприємств (торговельних, туристичних, ресторанного бізнесу,сфери послуг, сільськогосподарських та ін.) як основа економічного зростання регіону.

 
Olariu Mihaela-Claudia
THE INFLUENCE OF TOURISM SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
Boichuk Tetiana
OUTSOURCING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESS
Бойчук Тетяна, Сірик Олена
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО
Гаpматiй Вiталiя
ФOPМУВАННЯ КOНКУPЕНТOСПPOМOЖНOСТI МАЛИХ ПIДПPИЄМСТВ
Головата Любомира
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
Григорець Діана
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Данилюк Вікторія
ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Дмитрюк Костянтин
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ
Івоняк Наталія
ТУРИЗМ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУКОВИНСЬКОГО РЕГІОНУ
Ілащук Сергій
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ТДВ «ПМК-76»
Клевчук Оксана
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клим Ганна
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Kuda Julia
SOME ISSUES OF TOURISM’S DEVELOPMENT IN BYKOVYNA AS A BASIS FOR REGIONAL ECONOMIC GROWTH
Лико Іванна
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ
Лико Іванна
РОЛЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мажар Катерина
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Мартинович Вікторія
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мартинюк Ксенія
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Mytsak Khrystyna
PRESENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOTEL ECONOMY OF UKRAINE. UKRAINIAN HOSPITALITY INDUSTRY TODAY AND ITS PROSPECTS
Романовська Анастасія
>ЕТАПИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНІ
Скубська Аліна,Сулима Надія
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ БУКОВИНИ
Фокшек Христина
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Цибуляк Тетяна, Вигнан Євгенія
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Цюрик Інна
МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Цюрик Інна
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
Cheban Anastasiya
THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN CHERNIVTSI REGION: SOME MAJOR PROBLEMS AND TASKS


Маркетингова стратегія розвитку торговельних підприємств регіону.

Вишневська Анна
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Данилюк Андрій
НОВІТНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
Дем’янів Вікторія
ФOРМУВАННЯ АСOРТИМЕНТНОЇ ПOЛІТИКИ ТOРГОВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ: ПРOБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРIШЕННЯ
Дідорук Марія
НОВІТНІ МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
Заболотнюк Вадим
ЕКОМАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Зеленюк Ольга
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Корнеско Ілона
SMM – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Малайку Марія
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Павлюк Марія
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Пентякова Анастасія
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Руда Ангеліна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Salamakha Olesia
THE ROLE OF MARKETING IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Слижук Станіслав
МАРКЕТИНГОВА ОРІЄНТАЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Собчук Наталія
КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Хоменко Юліана
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Чубрей Марія-Анастасія
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ «AMWAY»


Особливості економічного розвитку у прикордонних регіонах.

Білоус Анастасія
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Білоус Мар`яна
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Борисовська Наталія
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ КОНЬЯКІВ В УКРАЇНІ
Zakordonets Diana
MODELS OF ECONOMIC GROWTH
Климчук Ольга
СТАН ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ
Лучич Наталія
СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Олару Андрій
ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Рудка Валентина
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ І ШЛЯХІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Стоянова Анна
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Стратійчук Юлія
ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУКОВИНИ
Штефанеса Сергій
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Ярмолюк Ярослава
СУТЬ МОДЕЛЕЙ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Розвиток міжнародного співробітництва у прикордонних регіонах.

Архілюк Маргарита
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Hnatiuk Volodymyr
DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER AREAS
Желізна Іванна
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Іванків Oксана
АНАЛІЗ ЗOВНІШНЬOЕКOНOМІЧНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ OБЛАСТІ
Косюченко Олександра
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Рєпіна Анастасія
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ
Ротар Ярослав
ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Степан Марія
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Фестич Світлана
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Ярмолюк Ярослава
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Ярмолюк Ярослава
ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД
Ярмолюк Ярослава
ПОНЯТТЯ «РИЗИК» У ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ


Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій.

Кутейніков Ілля
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Готинчан Андрій
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ «ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТЕСТУВАННЯ»
Єримей Віталіна
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Синьковська Юлія
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ
Сулима Надія
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ткачов Олександр
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Труфин Анна
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Чоботар Дан
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВЕРНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ PHP ТА NODE.JS
Шелифіст Антон
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ АУДИТІ
Shyrmanov Vladyslav
PROSPECTS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTIVITY


Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

Безручак Анастасія
КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ
Бойчук Тетяна
КРАУДФАНДИНГ ЯК СПОСІБ ШВИДКОГО ФІНАНСУВАННЯ
Грицюк Катерина
ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ
Деревянко Марія
ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Заграновська Тетяна
РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Кузик Анастасія
СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Малицькій Максим
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Moiseeva Kateryna
FINANCIAL MECHANISMS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
Пакон Ольга
ГРАНТИ ЯК ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Простебі Ірина
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Рибарчук Олена
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств регіону.

 

Аксинті Яна
ОГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Грекул Тетяна
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
Григор Валентина
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
>Клебанович Зоряна
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Климчук Ольга
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Климчук Ольга
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Коломійчук Степан
ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Купчанко Марія
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В АПТЕЧНИХ УСТАНОВАХ
Рилєєв Микола
АНАЛІЗ СЕГМЕНТАРНОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ГРУПИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Силюк Ірина
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНІЦІАТИВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Силюк Ірина
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ


Актуальні проблеми товарознавства та харчових технологій.

Арсенчук Тетяна
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ
Барановська Олена
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Дідорук Марія
ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПРЕВАГА НА РИНКУ
Івоняк Уляна
ПРОБЛЕМАТИКА ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ ПРОПАГУВАННЯ СТРАВ БУКОВИНСЬКОЇ КУХНІ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Капша Ірина
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Матвіїв Богдан
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Перебиковська Варвара
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОКА ЯК СИРОВИНИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ
Серебрянська Олена
СИСТЕМА ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ