СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Актуальні проблеми товарознавства та харчових технологій.


ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ.

Арсенчук Тетяна

  Сучасна ювелірна галузь України знаходиться на етапі розвитку. Підприємства для досягнення успіху на ринку звертають увагу не лише на дизайн, але й на технологічні процеси.

Читати запис повністю »


СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ.

Барановська Олена

 Для успішного здійснення та подальшого розвитку міжнародних науково-технічних і економічних зв’язків першочергове значення має міжнародна стандартизація.

Читати запис повністю »


ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НА РИНКУ.

Дідорук Марія

  У сучасних умовах ринкових відносинах та інтеграції України до міжнародного, зокрема європейського торговельного простору все частіше постає питання щодо якості вітчизняних продовольчих товарів як основи їх конкурентоспроможності. Дана проблема є актуальною і для молочної галузі України. Формування і розвиток вітчизняного ринку молока і молочних продуктів за стандартизованими вимогами є важливим завданням соціально-економічної політики держави. Важливими складовими підвищення конкурентоспроможності молокопереробного підприємства є, по-перше, кількісна доступність сировини для виробництва молочної продукції, по-друге, відповідний рівень якості та безпечності молока як основної сировини.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМАТИКА ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ ПРОПАГУВАННЯ СТРАВ БУКОВИНСЬКОЇ КУХНІ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Івоняк Уляна

   

  Про унікальність природних, історичних, культурних багатств буковинського краю сказано вже чимало. Очевидно, що саме різноманіття природних умов, складність історичного розвитку, строкатий етнічний склад населення та багатогранність його культурного надбання, дали зелене світло туристично-рекреаційному вектору розвитку економіки в даному регіоні.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Капша Ірина

 Робота по стандартизації здійснюється і на регіональному рівні. Спільний ринок припускає створення технічного середовища, яке забезпечує необхідний рівень довіри для вільного виходу і вільного переміщення товарів народного споживання.

Читати запис повністю »


ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.

Матвіїв Богдан

  Найважливішими умовами виробництва харчової продукції являються якість і безпека. Технічне регулювання забезпечує правові відносини між продавцем, покупцем і відповідними органами зі стандартизації.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОКА ЯК СИРОВИНИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ.

Перебиковська Варвара

  На сьогодні питання про формування якості молока є важливими, оскільки молоко як харчовий продукт в Україні відноситься до соціально необхідних. Зазначене підтверджується високими споживчими показниками якості молока, зокрема, вмістом значної кількості базових для організму людини речовин: білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин. Відповідно, розвиток молочної галузі в Україні потребує нових підходів як за кількісним забезпеченням готової продукції, так і за її якісними параметрами. Проблема важливості забезпечення високої якості молока має загальнодержавний масштаб, відображається як на рівні вітчизняних товаровиробників за економічними параметрами, так і на рівні споживачів, які потребують якісної молочної продукції в її асортиментному різноманітті. На сьогодні низька якість молочної сировини, не дає змогу вітчизняним товаровиробникам молочної продукції, вийти на експортні поставки, що значно звужує фінансово-економічні й підприємницькі можливості таких підприємств. Тому дослідження вищезазначених аспектів слід вважати теоретично актуальними й практично доцільними.

Читати запис повністю »


СИСТЕМА ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

Серебрянська Олена

  Якість продуктів харчування впливає на рівень життя населення в цілому та кожної людини зокрема, її працездатність та соціальну активність, відображає демографічні процеси в країні тощо. Складність ситуації в Україні щодо виробництва та споживання харчових продуктів зумовлена значною кількістю чинників загальноекономічного, виробничого, комерційного спрямування, а також пов’язана з погіршенням умов навколишнього та природного середовища, незбалансованою хімізацією процесів сільськогосподарського виробництва, використанням значної кількості хімічних синтетичних добавок у харчових продуктах, а також з недостатнім формалізованим рівнем контролю якості сировини та кінцевого продукту на рівні окремих вітчизняних товаровиробників тощо. Відповідно, щоб забезпечити високий соціально-економічний ступінь розвитку держави, суттєво підвищити рівень добробуту населення України за якісними показниками, необхідно приділяти на державному рівні пріоритетну увагу до якості та безпечності продуктів харчування та реалізувати даний аспект на регіональному рівні у формі оздоровчого харчування.

Читати запис повністю »